صفحه نخست > آفریقا > محتوای مقاله

فیلیپین کارمندان دولت را از بازی در طول ساعات کاری ممنوع می کند

فیلیپین کمیسیون خدمات ملکی 6 اعلام، گفت که دولت فیلیپین کارکنان ممنوع استفاده از واحد دسکتاپ و یا افراد در محل کار، کامپیوترهای نوت بوک، گوشی های تلفن همراه به بازی بازی، رفتار مناسب در نظر گرفته خواهد گریز از آسیب زدن به منافع عمومی، روبرو خواهد شد معلق تا عزل مجازات است.

آخرین اخبار بین المللی