صفحه نخست > اروپا > محتوای مقاله

Duterte با Mahathir ملاقات می کند

خبرگزاری چین، مانیل، 7 مارس - 7، رئیس جمهوری فیلیپین والتر دات در کاخ ریاست جمهوری، در سفر رسمی نخست وزیر مالزی ماهاتیر محمد به فیلیپین را ملاقات کرد، بعد از جلسه دو طرف یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک صادر شده است.

در این یادداشت اشاره شده است که دیدار نخست وزیر مالاجای Mahathir در فیلیپین، دوستی بین دو کشور و دو ملت را تقویت کرده است که نشان می دهد که دو طرف در پیشبرد پیشرفت و صلح همکاری دارند.

رهبران دو کشور پیشرفت های مهمی را که در روابط دوجانبه انجام شده است را مورد بررسی قرار دادند و راه های جدیدی را برای همکاری های آینده باز کردند.

در این بیانیه آمده است که دو کشور متعهد به تقویت همکاری در حل مشکلات امنیتی هستند، به خصوص در مبارزه با تروریسم، دزدی دریایی و جرایم بین المللی، از جمله مبارزه با تجارت مواد مخدر غیر قانونی.

دو طرف در مورد همکاری های اقتصادی گسترده گفتگو کردند و معتقد بودند که این در منافع مشترک آسه آن و منطقه است.

در این یادداشت اشاره شده است که فیلیپین و مالزی دو موتور رشد اقتصادی در آسیا هستند. تقویت تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری، شرط لازم برای حفظ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. با شناخت پویایی های ایجاد شده توسط همکاری های بخش خصوصی میان دو کشور، دو دولت توافق کرده اند تا همکاری های بیشتر در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و ساخت و ساز زیرساخت ها را تقویت کنند.

Duterte از نخست وزیر مالزی به خاطر حمایت قوی خود از پروژه ویژه ساخت و ساز فیلیپین تشکر کرد و از نقش مثبت شرکت های مالزی در ساخت یک شهری پایدار، هوشمند و سبز در فیلیپین اشاره کرد.

در این یادداشت اشاره شده است که دو طرف همچنین دیدگاه های دیگر در مورد نگرانی های مشترک، از جمله ارتقاء گردشگری متقابل، همکاری های بهداشتی و آموزشی و حفاظت و بهبود رفاه دو ملت را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف، تعهد خود را نسبت به همکاری در پلاتفرم های منطقه ای و چندجانبه، به ویژه در آسه آن، تایید کردند تا حاکمیت قانون در آسیای جنوب شرقی و سایر مناطق را ترویج کنند.

دو طرف همچنین امیدوارانه جامعه بین المللی برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره را تایید کرده و تلاش های همه طرف های ذینفع را برای پیشرفت از طریق گفت و گو به یاد آورده اند.

Duterte اشاره کرد که بسیاری از چیزهایی که انتظار می رود هنگام نوشتن یک فصل جدید در همکاری بین فیلیپین و مالزی وجود داشته باشد وجود دارد. سرنوشت فیلیپین در آسه آن و آسیا است. سرنوشت آسیا در آسیا تسلط دارد. مالزی یک شریک توسعه ی پیشرفته فیلیپین و برادر صلح است. دو طرف همچنان به پیشبرد چشم انداز صلح، پیشرفت، رفاه و ثبات در منطقه ی آسه آن ادامه خواهند داد.

آخرین اخبار بین المللی