صفحه نخست > آسیا > محتوای مقاله

نخست وزیر هند، مودی، ویدیوی دوش در رودخانه را منتشر کرد: برای 130 میلیون هندی دعا کنید

مودی، نخست وزیر هند، در 24 دسامبر ویدئویی از نماز خود را در رودخانه در توییتر قرار داد که توسط خزانهداران متوجه آن شد.

مردی در توییتر نوشت: خوشبختانه، در محل مقدس بزرگ پخت و پز. برای رفاه 1.3 میلیارد هندی، دعا کنید.

این صدای جیر جیر توسط 53000 نفر ستودنی و 16 هزار نفر بازتوییت شد.

آخرین اخبار بین المللی