صفحه نخست > اروپا > محتوای مقاله

انفجار زمینی در مركز سوریه بیش از 20 تن را كشته است

براساس گزارش های رسانه های سوریه در روز 24، یک انفجار ماین در ناحیه سرامیر در استان حما در مرکز سوریه رخ داده است که بیش از 20 نفر را کشته است.

خبرگزاری سوریه به نقل از منابع پولیس محلی گفته است که این معدن یک سازمان افراطی است. ستیزه جویان دولت اسلامی پیش از این آن را گذاشتند و خودرویی که چندین کارگر حمل می کرد منفجر شد. بقایای قربانیان به بیمارستان محلی منتقل شده است.

گزارش شده است که این کارگران در جمع آوری قارچ خوراکی مشغول هستند. در زمان فصل جمع آوری قارچ خوراکی محلی، بسیاری از مردم به مناطق تحت کنترل دولت اسلامی برای جمع آوری قارچ های خوراکی رفتند. در اوایل ماه فوریه، دو انفجار ماین در ناحیه سالامیجه استان حما رخ داد که موجب مرگ و میر و جراحات بسیاری شد.

آخرین اخبار بین المللی