صفحه نخست > آسیا > محتوای مقاله

"پیشرفت قابل توجه"؟ احزاب مخالفت یمن و یا اجرای مرحله اول طرح خروج

اخبار CCTV: تحت وحدت ملل متحد، دولت یمن و نیروهای مسلح یمن در یمن توافق کردند که در مرحله اول برنامه خروج از هلند قرار بگیرند. با توجه به گزارش های ایستگاه تلویزیونی ماسایی که توسط حوثی کنترل می شود، حسین نخستین مرحله از برنامه خروج را از 25 ام، یعنی امروز، آغاز خواهد کرد.

رسانه های عربستان سعودی نیز این خبر را تأیید کردند و گفتند که طرفین درگیری یمن مرحله نخست برنامه خروج از امروز را آغاز خواهند کرد.

قابل درک است که مرحله اول برنامه خروج شامل تخلیه هوسیین در پنج کیلومتری از بنادر هلند برای حمل مواد غذایی و نفت است.

آخرین اخبار بین المللی