صفحه نخست > آسیا > محتوای مقاله

زمین لرزه ای به میزان 5/1 در جنوب غربی جزایر ریوکیو رخ داده است. عمق کانونی 10 کیلومتر است.

پکن، فوریه 16 (شین هوا) زلزله چین شبکه رسمی اندازه گیری: در 18:01 در 16 فوریه 5.0 زلزله در جزایر ریوکیو در جنوب غربی رخ داده است (25.20 درجه عرض شمالی، 125.05 درجه شرق طول جغرافیایی)، عمق کانونی از 10 کیلومتر .

آخرین اخبار بین المللی