صفحه نخست > آفریقا > محتوای مقاله

یک هفته پس از فراخواندن سفیر فرانسه به ایتالیا بازگشت

هنگامی که برای مشاوره در هفته، سفیر فرانسه را احضار کرد تا ایتالیا Macedo از 15 بازده رم پایتخت ایتالیا، ایتالیایی، رئیس جمهور Mattarella منتقل به دعوت رئیس جمهور فرانسه را در دراز، به امید دیدار Mattarella به فرانسه. در 5 ماه جاری، معاون نخست وزیر ایتالیا و رهبر پنج ستاره ورزشی Dimayo با شرکت کنندگان از جنبش جلیقه Vest در حومه پاریس دیدار کردند. طرف فرانسه آن را تحریک آمیز، معترض و یادآوری سفیر نامید. خبرگزاری فرانسه برخی از تحلیلگران عنوان کرد و گفت که اگر چه سفیر فرانسه از بازگشت به، روابط دوجانبه استیمایکروالکترونیکس ممکن است مشکل به انتخاب کنید تا در کوتاه مدت، ممکن است شامل پیشبرد ST آهن با سرعت بالا و برخی از پروژه های همکاری به نقل از.

آخرین اخبار بین المللی